Arkiv

Kunsthistorisk Bogliste udgives af Dansk Kunsthistoriker Forening som et magasin for anmeldelser, essays og kritik. Udgivelser inden for visuelle studier, kunsthistorie, arkitektur og design, der udgives på dansk eller har berøring med Danmark, er et særligt interesseområde. Alle anmeldere er universitetsuddannede eksperter inden for deres respektive område. Boglistens mål er at give en afbalanceret, velinformeret og ansvarlig kritisk stillingtagen, der afspejler den store, ofte forskningsbaserede indsats, der kendetegner de anmeldte og omtalte bøger, tidsskrifter og andre udgivelser. Vi tror på, at gode anmeldelser behøver god tid, og af samme årsag tilstræber Kunsthistorisk Bogliste ikke at være først med det seneste. Vi vil hellere være bedst, med det vigtigste.

 

Kontakt Kunsthistorisk Bogliste ved at klikke her

Nyt stof

Nyt stof

Kunsthistorisk Bogliste Nr. 15 / 2019

Stedsligt

Stedsligt

Kunsthistorisk Bogliste Nr. 9 / 2014