Nyt stof

Kunsthistorien bør til stadighed have blik for sine egne blinde vinkler. Hvad er værd at beskæftige sig med, hvad er ikke, hvorfor – og hvem bestemmer det? Som bekendt har mange forskellige slags kunst historisk set ikke nydt videre bevågenhed blandt kunsthistorikere. Det gælder eksempelvis visse genrer som blomstermaleriet og måske endda portrættet, ligesom det gælder kunst produceret af kvinder og af forskellige marginaliserede grupper.

Dette nummer af Kunsthistorisk Bogliste demonstrerer, at der er nok at tage fat på, hvis de blinde vinkler skal gøres til skamme. Og at det bliver gjort, med forskningsbaserede publikationer, der desuden ofte udspringer af eller på anden vis knytter sig til udstillinger på landets museer. Det drejer sig om kataloger til udstillinger om to af 1800-tallets væsentligste danske blomstermalere I.L. Jensen og O.D. Ottesen, mens nye forståelser af guldalderens portrætkunst, med vægt på formidlingen af følelser, undersøges i et udstillingskatalog baseret på ph.d.-forskning.

Nye værker og kilder bringes til veje, udstilles og kommenteres, som når Ovartacis kunst og Elisabeth Jerichau Baumanns breve bliver gjort til genstand for grundige studier og overvejelser, ikke mindst om sammenhænge mellem kunstneridentiteten, det producerede værk og produktionens og distributionens betingelser. Kunsthistorien har brug for sådanne korrektiver, der heldigvis i stor stil fremsættes i disse år, med implicit kritik af en eksisterende kanon hvis ikke ligefrem kritik af forestillingen om en kanon som sådan. God læselyst!

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 15/2019

 

Else Marie Bukdahl, The Recurrent Actuality of the Baroque
Anmeldt af Nicoletta Isar

Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen
Anmeldt af Jette Kjærboe

En sindssyg vigtig bog
Ovartaci og galskabens kunst
Anmeldt af Jens Tang Kristensen

Blomstermalernes renæssance
Marie-Louise Berner og Mette Thelle, Blomstermaleren J.L. Jensen
og Morten la Cour, O.D. Ottesen og den tvetydige idyl.
Anmeldt af Laura Søvsø Thomasen

Læse- og øjenfryd
Ulla Kjær, Fransk elegance og dansk snilde
Anmeldt af Jens Peter Munk

En entreprenant kunstner
Sine Krogh og Birgitte Fink, Breve fra London. Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden
Anmeldt af Charlotte Christensen

The story of a place in time
Svava Riesto, Biography of an Industrial Landscape
Anmeldt af Klaske Havik og Willemijn Wilms Floet

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 15 som pdf her