Bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Kunsthistoriker Forening vælges for to år ad gangen. Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv.

Nyboder. Arkitekter: Hans van Steenwinckel og Philip de Lange, 1631-48 og omkring 1756.

Formand Martin Søberg

Næstformand og kasserer Rasmus Kjærboe

Susanne Bruhn

Mathias Danbolt

Karen Westphal Eriksen

Ulla Kjær

Jens Tang Kristensen

Sine Krogh

Anna Schram Vejlby

Elise Lorentsen, revisor

Anne Nielsen, revisor