Andre perspektiver

At anlægge andre perspektiver og se velkendte forhold på andet end vante måder er ikke blot en tilfældig følge af en faglig tilgang – det er nysgerrigheden som grundforudsætning for videnskab. I dette nummer af KUNSTHISTORISK BOGLISTE anmeldes to store antologier, der på hver deres måde anslår nye retninger. I sin anmeldelse konstaterer Henrik Holm, at ”det er utroligt, at vi skal vente til dette herrens år 2013, før der udkommer en ordentlig bog om de nordiske landes avantgarde.” Men måske er det bare rigtigt svært at tænke nyt om det velkendte og løsrive sig fra de kanoniserede historier, vi som fagfolk allerede kender til døde?

Performativitet er for mange humanister stadig et forholdsvist nyt teoretisk greb, der i sin tværfaglige grundstruktur tillader en anden og mere dynamisk tilgang til kulturens betydninger. Rune Gade og Gunhild Borggreen tilvejebringer anderledes indsigter ved at lade velkendte emner – arkivet og performancekunsten – møde hinanden i deres antologi.

Alle friske anslag kræver et stort forarbejde, hvilket bliver yderst tydeligt med Mirjam Gelfer-Jørgensens bog om japanisme på dansk grund, der afdækker spændende forbindelser og skjulte traditioner. På samme måde tilbyder tekster om den måske alt for velkendte billedhugger Mogens Bøggild anderledes udfordrende og debatskabende vinkler. Endelig afdækkes Folketingets kunstsamling som en optik, med hvilken livet på Christiansborg kan anskues anderledes end via tv-kameraets standardmål i 16:9. Og på den måde præsenterer hver af udgivelserne i dette nummer af KUNSTHISTORISK BOGLISTE forsøg på at gøre det velkendte nyt og det oversete synligt.

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 8/2013

 

Kulturudveksling: Japan og Danmark
Mirjam Gelfer-Jørgensen, Japanisme på dansk. Kunst og design 1870-2010
Anmeldt af Gunhild Borggreen

Kunsten som politisk scenografi?
Jens Christian Jacobsen, Kunst på Borgen – kunsten som politisk scenografi
Anmeldt af Trine Dissing Paulsen

En ren og ægte kunstnersjæl
Peter Thule Kristensen, Gottlieb Bindesbøll. Danmarks første moderne arkitekt
Anmeldt af Mette Bligaard

Klædt på – eller klædt af til skindet?
Mogens Bøggild på Thorvaldsens Museum
Anmeldt af Jens Peter Munk

På kryds og tværs af arkivet
Performing Archives/Archives of Performance
Anmeldt af Ditte Vilstrup Holm

Først, som avantgarden var det
A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925
Anmeldt af Henrik Holm

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 8 som pdf her