Forudsætninger

Hvordan skriver vi os ind på de genstande, vi arbejder med? Hvilke afgørende antagelser driver vores analyser? Vil metoden for al fremtid have sin gyldighed? Vil vurderingen for altid stå uimodsagt?

Refleksive spørgsmål af denne art bliver ofte rejst i de anmeldelser, der udgør hvert nummer af Kunsthistorisk Bogliste. Det kan i dag synes en selvfølgelig opgave at stille dem, men det har det ikke altid været. Og det er stadig en sjældenhed uden for den akademiske samtale, der forgår i specialiserede niche-udgivelser som nærværende. Som faglige autoriteter, der formidler fortællinger og perspektiver på billedkunsten, ligger et særligt ansvar hos os kunsthistorikere. Leverer man selve grundlaget for en diskussion – og som oftest også dens rammer og grænser – kan dette ikke debatteres ofte nok.

I flere af de følgende anmeldelser stilles skarpt på både betingelser for og konsekvenser af, hvordan vi bedømmer og iscenesætter forskellige kunstneriske projekter. Kritikken lyder nok tydeligst i Kasper Lægrings anmeldelse af Den ny bølge i dansk arkitektur; en bog der aktivt forsøger at forme fremtidens tilgang til en hel bevægelse. Men også i anmeldelser af værker om Carl Bloch, Vilhelm Kyhn og Richard Winther gives eksplicitte diskussioner af kanonisering og italesættelse. Endelig viser anmeldelser af Kopenhagens kunstårbog og Jørgen Dehs’ filosofiske behandling af det autentiske sig ligeledes at handle om forudsætningerne for den samtale om kunsten, vi allerede har haft og også vil føre i fremtiden.

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 6/2013

 

Et nyt perspektiv på Winthers konkrete og konstruktive værker
Richard Revival. Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard Winther
Anmeldt af Jens Tang Kristensen

Ny kunst i ny indpakning
Ny kunst i ny indpakning
Anmeldt af Anne-Sophie Kofoed Rasmussen

Mellem uskyld og unatur
Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb
Anmeldt af Darío Gonzále

Det post-ideologiske paradigme
Den ny bølge i dansk arkitektur / The New Wave in Danish Architecture
Anmeldt af Kasper Lægring

Vilhelm Kyhn & det danske landskabsmaleri
Vilhelm Kyhn & det danske landskabsmaleri
Anmeldt af Iben Johansen

’Tilfældet Bloch’
Carl Bloch: 1834–1890
Anmeldt af Anders V. Munch

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 6 som pdf her