En lille fejring

Foreliggende nummer af Kunsthistorisk Bogliste markeres af en beskeden milepæl: Dette er den tiende udgave af magasinet. Rimeligt sikre i overbevisningen kan vi nok tillade os at udråbe det til det eneste offentlige forum, der konsekvent behandler bredden af den aktuelle kunst- og arkitekturvidenskabelige forskning her i landet.

Særligt hvad angår kunsthistorien, er der de senere år sket en eksplosiv stigning i mængden af publiceret forskning, og dette har fundet sted særligt i museernes udstillingskataloger. Det ligner på den måde en tendens, at initiativet til et magasin, der kritisk behandler og kommenterer denne, er sket omtrent samtidigt med den seneste museumslovs nye (og frygtede) krav til institutionernes aktivitet.

Kunsthistorisk Bogliste blev nu ikke til som en reaktion på konkrete politiske udviklinger. Som yngre forskere er vi både skolet i et bestemt videnskabssyn og i en forståelse af fortsat videnskabelig produktion som en essentiel forudsætning. Derfor er vi glade for de seneste års øgede forventninger og krav til forskning i visuelle medier i det hele taget. I al beskedenhed håber vi, at Kunsthistorisk Bogliste kan bidrage til en løbende vurdering af, hvordan videnskaben trives. Men det, der for snart tre år siden egentlig fik os i gang med projektet, var oplevelsen af en indlysende mangel på reception af en overflod af udgivelser. Spændende, udfordrende, dygtige, skæve og seriøse artikler og bøger om kunst, arkitektur og visuel kultur udkommer hele tiden. De fortjener både at blive kommenteret og taget alvorligt, hvad enten det handler om hård kritik eller velbegrundet hyldest.

Derfor synes vi, det er så vigtigt at videreformidle i det mindste nogle af alle de udgivelser, der finder sted. Vi kan desværre ikke nå at behandle alt. Men hvis bare enkelte af Kunsthistorisk Boglistes mange anmeldelser bliver delt og anbefalet til venner og kolleger, ja, i det hele taget brugt til inspiration, så er missionen med magasinet opfyldt.

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 10/2014

 

Længsel: Lundbye og Kierkegaard
Længsel: Lundbye og Kierkegaard
Anmeldt af Thor J. Mednick

En hidtil overset genre hives frem fra gemmeskuffen
Danske Kunstnerbøger / Danish Artists’ Books
Anmeldt af Sara Hatla Krogsgaard

François Boucher: Fragmenter af et verdensbillede
François Boucher: Fragmenter af et verdensbillede
Anmeldt af Ulla Kjær

Spor efter menneskers bevægelse: kuratering i interkulturelle kontaktzoner
Migration: Contemporary Art from India
Anmeldt af Ann-Sofie N. Gremaud

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 10 som pdf her