Medier og rum

Særligt det 20. århundredes formalistisk orienterede kunsthistorie gjorde sig tanker om mediespecificitet og mødte kritiske røster derfor, ikke mindst fordi en ikke nødvendigvis intenderet essentialisme kunne vise sig som blind passager. Ligesom når den enkelte kunstners velkendte oeuvre gøres til genstand for tolkninger i nye sammenhænge og dermed fremstår anderledes friskt, kan også medier afrystes uopdagede mulige egenskaber eller betydninger ved genovervejelse i relation til nye horisonter, herunder temaer og begreber.

I en tidligere udgave af KUNSTHISTORISK BOGLISTE (#9, 2014) pegede vi på stedet< som et gennemgribende tema i tre anmeldte publikationer, og, tæt forbundet dermed, spørgsmålet om rummet. Netop rum-problematikken kan siges at blive foldet yderligere ud i en række af nærværende nummers anmeldelser, blandt andet i relation til forskellige medier. Vi bevæger os ind i interiøret, når luppen sættes over et ellers ofte negligeret designområde: danske kunstnertapeter fra perioden 1930-1965. Og ud i et eksteriør, nærmere bestemt det offentlige rum, hvori man finder Kasper Heibergs gerne farveintense udsmykningsarbejder. Endvidere får vi at se, at det også er relevant at overveje rummet i relation til et billedmedie som fotografiet, hvad enten man interesserer sig for billedets gengivne eller imaginære rum – eller de rum fotografiet som fysisk objekt indgår i. Nok er tiden et afgørende parameter for mediet fotografi, men det bør ikke få os til at udelukke andre synsrande.

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 11/2014

 

En modernistisk kulturarv rulles ud og rulles op
Vibeke Andersson Møller, Danske kunstnertapeter 1930-1965
Anmeldt af Kasper Læring

Farven fra rummet
Kira Kofoed, Kasper Heiberg
Anmeldt af Magnus Thorø Clausen

Fotografi handler ikke blot om tid
Representational Machines
Anmeldt af Mette Sandbye

 Man Ray – kunstner-identitetens flertydige væsen
Man Ray – Lys & Mørke og Man Ray – Syn & Tanke
Anmeldt af Vibeke Petersen Gether

 Kunst & religion – billedkunsten som en særlig erkendelsesvej
Hans Jørgen Frederiksen, Kunst & religion
Anmeldt af Trine Dissing Paulsen

En nordisk kirkekunstner
Havsteen. Sven Havsteen-Mikkelsen og Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen
Anmeldt af Ulla Kjær

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 11 som pdf her