Monografiens livsvillighed

Vi kan i år fejre 50-året for udgivelsen af Roland Barthes’ essay La mort de l’auteur, hvori han fremsatte en kritik af den biografisk orienterede fortolkning af tekster. Inden for kunsthistorien har Barthes’ kritik gerne ledt videre til en kritik af kunstnermonografien som genre og altså særligt i dens biografisk orienterede variant. Kritikken peger på monografiens indbyggede risiko for at harmonisere og psykologisere den enkelte kunstners produktion, ligesom den peger på, at monografien kan være blind for eksterne forhold og sammenhænge, ligesom den kan have tendens til at negligere brud og manglende kongruens inden for værket.

50 år efter Barthes’ essay må vi dog konstatere, at den kunsthistoriske monografi ikke er død, og at den faktisk kan antage en række forskellige former. Derom vidner alle de udgivelser, som anmeldes i denne udgave af Kunsthistorisk Bogliste. For som en ganske utilsigtet rød tråd handler de seks udgivelser hver for sig om en dansk billedkunstner. Fra dette fælles udgangspunkt sætter forskellene imidlertid ind. For vi har at gøre dels med ganske omfattende og forskningsbaserede monografiske fremstillinger om henholdsvis Anne-Marie Carl Nielsen, Ditlev Blunck og Theodor Philipsen, dels med det mere afgrænsede udstillingskatalog om Gerda Wegener, foruden den tematisk orienterede antologi – om Henry Heerup og avantgarden – og endelig møder vi kunstnerens egne sproglige ytringer i form af Edvard Weies skrifter.

En gennemlæsning af denne udgave af boglisten kan få os til at overveje de mange måder, kunsthistorie i dag kan bedrives på, og dermed også føre til grundlæggende metodiske overvejelser over, hvordan vi som kunsthistorikere griber et stof eller emne an, måske endda et helt oeuvre. Og ikke mindst med hvilke begrundelser, med hvilke afgrænsninger og forbehold, hvilke mulige blinde pletter og mere eller mindre udtalte præferencer. Hvilken grad af syntetisering finder sted, hvilke skemaer aktiveres? Som genre lever monografien i bedste velgående inden for dansk kunsthistorieskrivning, men som en gennemlæsning af anmeldelserne vil vidne om, er monografien ikke automatisk lig med biografisk snæversyn og psykologisering. God læselyst!

Redaktionen

 

Kontakt os gerne med kommentarer og forslag ved at klikke hér

 


 

Kunsthistorisk Bogliste nr. 13/2017

 

En mursten af et gedigent stykke kunsthistorie
Anne Christiansen, Anne Marie Carl-Nielsen født Brodersen
Anmeldt af Jens Peter Munk

Gerda Wegener – grænseoverskridende i kunst og køn
Gerda Wegener
Anmeldt af Ulla Angkjær Jørgensen

Heerup og avantgarden: “og” i kunst og forskning
Henry Heerup og avantgarden
Anmeldt af Peter van der Meijden

Theodor Philipsen – en traditionsbevidst nyskaber
Finn Terman Frederiksen, Theodor Philipsen
Anmeldt af Anne-Sophie Rasmussen

Dømt til at være outsider
Karin Bechmann Søndergaard, Blunck
Anmeldt af Jesper Svenningsen

Væbnet med Weies skrifter – til kamp for kunst og kultur
Edvard Weie, Skrifter om kunst og kultur
Anmeldt af Jens Tang Kristensen

 

Hent Kunsthistorisk Bogliste Nr. 13 som pdf her