Tilbage til bøgerne

Tilbage til bøgerne

Efter en længere pause er Kunsthistorisk Bogliste tilbage. Anmeldelser og kritisk diskussion af faglitteratur inden for kunsthistorie, arkitektur, design og visuel kultur er ikke blevet mindre relevant siden første nummer, der udkom tilbage i 2011. Dengang ønskede vi...
Medier og rum

Medier og rum

Særligt det 20. århundredes formalistisk orienterede kunsthistorie gjorde sig tanker om mediespecificitet og mødte kritiske røster derfor, ikke mindst fordi en ikke nødvendigvis intenderet essentialisme kunne vise sig som blind passager. Ligesom når den enkelte...
En lille fejring

En lille fejring

Foreliggende nummer af Kunsthistorisk Bogliste markeres af en beskeden milepæl: Dette er den tiende udgave af magasinet. Rimeligt sikre i overbevisningen kan vi nok tillade os at udråbe det til det eneste offentlige forum, der konsekvent behandler bredden af den...
Stedsligt

Stedsligt

Der findes steder, som hævder sig på særlig vis blandt de mange steder, vi færdes. Stedets ånd, genius loci, er et begreb med rødder tilbage til antikken, som af den norske arkitekturteoretiker Christian Norberg-Schulz (1926-2000) knyttedes til en fænomenologi...
Andre perspektiver

Andre perspektiver

At anlægge andre perspektiver og se velkendte forhold på andet end vante måder er ikke blot en tilfældig følge af en faglig tilgang – det er nysgerrigheden som grundforudsætning for videnskab. I dette nummer af KUNSTHISTORISK BOGLISTE anmeldes to store antologier, der...
Processuelt

Processuelt

I dagspressens anmeldelser af den aktuelle afgangsudstilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler bliver det bemærket, at en stor del af de nyudklækkede kunstnere beskæftiger sig med kunsten som en form for undersøgelse, som et laboratorium. Man...