Nyt stof

Nyt stof

Kunsthistorien bør til stadighed have blik for sine egne blinde vinkler. Hvad er værd at beskæftige sig med, hvad er ikke, hvorfor – og hvem bestemmer det? Som bekendt har mange forskellige slags kunst historisk set ikke nydt videre bevågenhed blandt kunsthistorikere....