Ny BA i kunsthistorie, høringssvar

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet har sendt en ny studieordning for grunduddannelsen i kunsthistorie i høring. Efter planen vil denne skulle træde i kraft fra 2014. Dansk Kunsthistoriker Forening er blevet bedt om at afgive et høringssvar på det foreliggende udkast. Høringssvaret er 30. juni 2013 sendt til faggruppen på instituttet, der er ansvarlig for at udforme den nye studieordning.

Bestyrelsen

Udkastet til ny studieordning kan ses ved at klikke her

Høringssvar fra Dansk Kunsthistoriker Forening kan hentes her