Terræn. Veje ind i samtidskunsten

Dansk Kunsthistoriker Forening og Camma Juel Jepsen har i fællesskab taget initiativ til udgivelse af Terræn. Veje ind i samtidskunsten.

Bogen baserer sig på konferencen Terræn. Samtidskunst i Danmark, som var arrangeret af Dansk Kunsthistoriker Forening og fandt sted på Nationalmuseet i København i 2015. Ud over at rumme en række centrale oplæg fra konferencen i bearbejdet form er bogen suppleret med nye bidrag til og perspektiver på samtidskunstens terræn. Ordet terræn betegner et bestemt geografisk landområde, men vi bruger det også metaforisk, for eksempel når vi sonderer terrænet. I denne nye udgivelse er det samtidskunstens danske terræn, der sonderes. Samtidskunstens vilkår i Danmark har ændret sig markant i de seneste årtier. Det gælder både forholdene for de udstillende institutioner, kuratorerne og de udøvende kunstnere. Internationaliseringen af kunsten har på den ene side medført nye kunstneriske muligheder, men også en øget kommercialisering af kunsten. Disse hastigt forandrende tendenser har i den grad sat samtidskunsten på dagsordenen i et videnskabeligt perspektiv, samtidig med at den svært lader sig indfange og undersøge. Terræn. Veje ind i samtidskunsten belyser netop flere veje til at forstå og kortlægge samtidskunstens brogede og forskudte landskab. Bogens artikler serverer en række refleksioner over kunsten og dens udfoldelsesrum i en kunstverden præget af forandring ved at diskutere selve begrebet samtidskunst og dens institutioner og ved at gå i kødet på konkrete værkeksempler.

Terræn. Veje ind i samtidskunsten er redigeret af Camma Juel Jepsen, Sine Krogh, Rasmus Kjærboe og Martin Søberg og udgivet af Aarhus Universitetsforlag med støtte fra Statens Kunstfond, Aarhus Universitets Forskningsfond og Ny Carlsbergfondet. Bogen rummer bidrag af Rune Gade, Kristoffer Ørum, Camma Juel Jepsen, Jan Bäcklund, Malene Vest Hansen, Kathrine Bolt Rasmussen, Joasia Krysa, Merete Jankowski, Mathias Danbolt, Stine Hasse Jørgensen og Anne Ring Petersen.

Læs mere hos Aarhus University Press: Terræn. Veje ind i samtidskunsten