Quadratura 3

Vi indleder året med at præsentere et nyt nummer af Quadratura—Skrifter i dansk kunsthistorie/ Writings in Danish art history. I artiklen ”Whip it Good: Kunsthistorie i teori og praksis, når Vesten ikke længere er idealet” tager museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst Henrik Holms udgangspunkt i billedkunstneren Jeannette Ehlers videoværk Whip it Good udført i Den Kgl. Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus, 2014 og stiller på baggrund heraf spørgsmålstegn ved en vestligt centreret kunsthistorie.

Artiklen er baseret på et paper præsenteret på konferencen TERRÆN—Samtidskunst i Danmark, arrangeret af Dansk Kunsthistoriker Forening og afholdt i København d. 20.-21. februar 2015.

Husk at alle numre af Quadratura kan findes her på foreningens hjemmeside.

 

Rigtig god læsning!

 

Hent Quadratura 3 som pdf her