Quadratura 5 og 6

To nye numre af Quadratura

Efteråret og en mørkere tid går os i møde og dermed tid til indendørsaktivitet og fordybelse. Dansk Kunsthistoriker Forening leverer læsestoffet. Hermed udgives hele to numre af Quadratura – foreningens serie af forskningsartikler og essays med dansk kunsthistorie som omdrejningspunkt.

De to artikler tager begge udgangspunkt i det eksperimenterende udstillings- og forskningsprojekt Kunst i kontekst som Esbjerg Kunstmuseum har gennemført over en årrække. Artiklerne er forfattet af hhv. museets direktør Inge Merete Kjeldgaard og museumsinspektør Christiane Finsen. I artiklen ”Kunst i kontekst – på vej mod en ny museumstype” skriver Kjeldgaard om baggrunden for projektet og dets teoretiske fundament og giver indblik i dets forskellige aktiviteter, udstillinger, samarbejder og forskningsresultater. Finsen perspektiverer i artiklen ”Kunst i kontekst – mellem institution og praksis” projektet ud fra en avantgarde-analytisk tilgang og med inddragelse af nyere museologisk teori.

Artiklerne er baseret på et fælles paper præsenteret på konferencen TERRÆN—Samtidskunst i Danmark, arrangeret af Dansk Kunsthistoriker Forening og afholdt i København d. 20.-21. februar 2015. Husk at alle numre af Quadratura kan findes her på foreningens hjemmeside. Rigtig god læsning!

Bestyrelsen i Dansk Kunsthistoriker Forening

 

Hent Quadratura 5 som pdf her

 

Hent Quadratura 6 som pdf her