Ny hæderspris til bachelorprojekter i kunsthistorie

19. maj 2012

Dansk Kunsthistoriker Forening indstifter nu en mindre hæderspris til årets bedste bacheloropgaver i kunsthistorie.

Første uddeling – der dækker opgaver fra forårs- og efterårssemestret 2012 – vil ske på foreningens årskongres i februar 2013.

I Dansk Kunsthistoriker Forening mener vi, at unge talenter inden for det kunsthistoriske fag fortjener opmærksomhed og opbakning. Bachelorprojektet er for mange en kulmination på deres grundfagsstudier, og det ønsker vi at markere.

 

Indstillingsproceduren er enkel:

  • Vejledere kan indstille opgaver, de finder er originale, velargumenterede og viser videnskabeligt potentiale hos opgaveskriveren. Karaktermæssigt vil opgaverne sikkert ligge omkring 10-12. Indstillingen motiveres med en kort skriftlig begrundelse.
  • Med den studerendes accept sendes opgave og indstilling elektronisk til næstformand Rasmus Kjærboe (klik her for kontakt).
  • Opgaven skal være afleveret til sommereksamen 2012 (maj-juni) eller vintereksamen 2013 (januar 2013) på Københavns eller Aarhus Universitet i faget kunsthistorie og være skrevet på et af de skandinaviske hovedsprog eller engelsk. Deadline for indstilling er mandag den 4. februar 2013.

Medio februar 2013 offentliggøres en shortlist med omkring tre priskandidater udvalgt af bestyrelsen i Dansk Kunsthistoriker Forening. Opgaveskriverne og deres vejledere inviteres til årskongressen i København ultimo februar, hvor en af opgaverne hædres som ”årets bacheloropgave i kunsthistorie” (arbejdstitel). Med æren følger et mindre pengelegat.

Kommentarer og spørgsmål kan stiles til næstformand i Dansk Kunsthistoriker Forening, Rasmus Kjærboe (klik her for kontakt).