Generalforsamling i Dansk Kunsthistoriker Forening

Indbydelse til

Dansk Kunsthistoriker Forenings generalforsamling

 

Lørdag d. 25. februar 2023 kl. 15.00 i forlængelse af seminaret DATA.

Johan Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning ved formanden
  3. Årsregnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes op til 350 kr.
  6. På valg til bestyrelsen: Susanne Bruhn (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Martin Søberg (genopstiller) og Anna Schram Vejlby (genopstiller)
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, senest d. 28. januar 2023