Generalforsamling 2022

Indbydelse til

Dansk Kunsthistoriker Forenings generalforsamling

Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 15.00 i forlængelse af seminaret PÅ TRYK.

Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K

 

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning ved formanden
  3. Årsregnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  6. På valg til bestyrelsen: Mathias Danbolt (genopstiller ikke), Karen Westphal Eriksen (genopstiller), Signe Havsteen (genopstiller) Ulla Kjær (genopstiller) og Rasmus Kjærboe (genopstiller).
  7. Valg af revisorer.
  8. Evt.

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, senest d. 29. januar 2022.