Om foreningen

Lysthus ved Pederstrup

 

Dansk Kunsthistoriker Forening er en organisation for danske kunsthistorikere og andre, der arbejder professionelt med kunstkritik samt formidling og forskning inden for billedkunst, visuel kultur, design, arkitektur.

Foreningen skaber debat, giver mulighed for netværksdannelse og afholder faglige arrangementer. Medlemskab af DKF giver gratis eller reduceret adgang til foreningens arrangementer samt til en lang række museer. Læs mere om fordele ved medlemskab her.

Dansk Kunsthistoriker forening tæller omkring 450 medlemmer med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund inden for kunsthistorie og studiet af visuelle og æstetiske udtryk, heriblandt med beskæftigelse på museer, kulturinstitutioner, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, gallerier og mange andre steder.

Foreningens profil tegnes af formanden og den siddende bestyrelse. De kan kontaktes her.