UDSTILLINGSBESØG

Amor og Psyche (afstøbning af romersk kopi fra 2. årh.)

Amor og Psyche (afstøbning af romersk kopi fra 2. årh.)

Det tabte paradis

Onsdag 31. maj 2017 kl. 15.30
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K

Udstillingen Det tabte paradis giver museumsgæsten mulighed for at reflektere over det at være menneske og over de grundlæggende spørgsmål, som der er i livet. Udstillingen er bygget op over syv temaer. Den formidlingsmæssige ide er at inspirere og tilskynde til refleksion, og kun sekundært, at de besøgende på traditionelt vis lærer noget om det enkelte værk. Det der førte frem til denne ide var en ambition om at aktualisere Thorvaldsens Museums samlinger for et nutidigt publikum, og på samme tid bibeholde en form for forankring i Thorvaldsens univers.

Det tematisk forløb over emner så som tid, håb og kærlighed betyder også, at sædvanlige kunsthistoriske genre-hierarkier, periodeinddeling etc. er blevet tilsidesat. Næsten alle Thorvaldsens Museums samlinger er inddraget i udstillingen og det vil med andre ord sige værker helt tilbage fra omkring 100 f.Kr. og frem indtil Bertel Thorvaldsens død i 1844.

Museets registrator, mag.art. Laila Skjøthaug, vil fortælle om de mange overvejelser hun har gjort undervejs i arbejdet, hvor blikket har været rettet mod det verdslige og det almenmenneskelige og hvor kuratoriske spørgsmål har stået i kø.

Udstillingen vises på Thorvaldsens Museum frem til 24. september 2017. Der er udgivet en udstillingsavis.

Tilmelding

  • Sidste rettidige tilmelding 29. maj eller så længe pladser haves
 

Send tilmelding