SYMPOSIUM

FIKSERINGER

Aktuelle ph.d.-projekter om tilblivelse og fravær af billeder i kunst, litteratur og arkitektur

Symposium, torsdag d. 25. august 2011 kl. 16.00-18.00
Københavns Universitet Amager lok. 27.1.47.

Kunsthistorisk forskning på ph.d.-niveau udøves i dag mange andre steder end på universiteternes afdelinger for kunsthistorie. Hvad betyder det for forskningens metoder og resultater? Og for kunsthistorien som sådan? Symposiet FIKSERINGER byder på indblik i tre aktuelle ph.d.-projekter, der arbejder med vidt forskelligt empirisk materiale inden for kunst, litteratur eller arkitektur, men som alle berører spørgsmål om tilblivelse eller fravær af billeder. Om gestaltning. Og om forholdet mellem det synlige og det ikke-synlige.

Fra Linien til Linien II: Fikserbilleder og andre fundne billeder
Karen Westphal Eriksen, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Afd. for Kunsthistorie, Københavns Universitet

Darwins øje. Om blik og billeddannelser i J.P. Jacobsens Niels Lyhne
Gry Hedin, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Inst. for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Arkitekturskitsens dobbeltsyn
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art., ph.d.-studerende på Inst. for Bygningskultur, Arkitektskolen

Ordstyrer: Jens Tang Kristensen, kunsthistoriker mag.art.

Arrangeret af Dansk Kunsthistoriker Forening
Symposiet er offentligt. Tilmelding er ikke nødvendig