Generalforsamling 2019

Indbydelse til 
Dansk Kunsthistoriker Forenings
Generalforsamling 2019

 

Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 15.30 (i forlængelse af DANSK KUNST – SET UDEFRA)

Nationalmuseet
Prinsens Palæ – Festsalen
Ny Vestergade 10
1471 København K

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning v. formanden
  3. Årsregnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  6. På valg til bestyrelsen: Mathias Danbolt (genopstiller), Karen Westphal Eriksen (genopstiller), Ulla Kjær (genopstiller) og Rasmus Kjærboe (genopstiller). Valg af revisorer.
  7. Evt.

 

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, senest d. 26. januar 2019.

 

Bestyrelsen
København, d. 19. januar 2019