Generalforsamling 2018

Indbydelse til
Dansk Kunsthistoriker Forenings

Anna Hougaard

Anna Hougaard

Generalforsamling 2018

Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 14.45
i forlængelse af symposiet TANKER OM TEGNING)

Nationalmuseet
Prinsens Palæ – Festsalen
Ny Vestergade 10
1471 København K

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning v. formanden
  3. Årsregnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  6. Valg. På valg til bestyrelsen: Anna Schram Vejlby (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Sine Krogh (genopstiller), Susanne Bruhn (genopstiller) og Martin Søberg (genopstiller). Valg af revisorer.
  7. Evt.

 

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, inden d. 28. januar 2018.

 

Bestyrelsen

København, d. 20. januar 2018