Generalforsamling 2017

Indbydelse til
Dansk Kunsthistoriker Forenings

Generalforsamling 2017

Lørdag d. 25. februar 2017 kl. 15.00
(i forlængelse af symposiet Kulør)

Nationalmuseet
Prinsens Palæ – Festsalen
Ny Vestergade 10

1471 København K

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning v. formanden
  3. Årsregnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  6. Valg. På valg til bestyrelsen: Mathias Danbolt (genopstiller), Karen Westphal Eriksen (genopstiller), Ulla Kjær (genopstiller) og Rasmus Kjærboe (genopstiller). Valg af revisorer.
  7. Evt.

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular kontakformular her på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, inden d. 29. januar 2017.

Bestyrelsen

København, d. 21. januar 2017