Generalforsamling 2016

Indbydelse til

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 27. februar 2016 kl. 15.15
(i forlængelse af seminaret Dansk kunst og romantikken 1770-1840)

Nationalmuseet
Prinsens Palæ – Festsalen
Ny Vestergade 10, 1471 København K

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning v. formanden
  3. Årsregnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår tilføjelse af paragraf vedrørende tegningsret. Se bilag 1: Forslag til nye vedtægter.
  6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  7. Valg. På valg til bestyrelsen: Susanne Bruhn (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Sine Krogh (genopstiller), Anna Schram Vejlby (genopstiller) og Martin Søberg (genopstiller). Valg af revisorer
  8. Evt.

 

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontakformular her på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, inden d. 6. februar 2016.

 

Bestyrelsen

København, d. 22. januar 2016

Constantin Hansen: Den Grundlovsgivende Forsamling. 1865. Olie på lærred. 338x500 cm. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Constantin Hansen: Den Grundlovsgivende Forsamling. 1865. Olie på lærred. 338×500 cm. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot