Generalforsamling 2020

Indbydelse til Dansk Kunsthistoriker Forenings Generalforsamling 2020

Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 15.00 i forlængelse af seminaret DEN FORDØMTE ARKITEKTUR.

Johan Borups Højskole Frederiksholms Kanal 24 1220 København K

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning v. formanden
  3. Årsregnskab v. kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af eksisterende beløb på 250 kr.
  6. På valg til bestyrelsen: Susanne Bruhn (genopstiller), Jens Tang Kristensen (genopstiller), Sine Krogh (genopstiller), Martin Søberg (genopstiller) og Anna Schram Vejlby (genopstiller). Valg af revisorer.
  7. Evt.

Forslag til dagsordenen fremsendes til formand Martin Søberg via kontaktformular på hjemmesiden eller til foreningens adresse: Dansk Kunsthistoriker Forening, c/o Martin Søberg, Gasværksvej 17, 5. th., 1656 København V, senest d. 1. februar 2020. Bestyrelsen København, d. 25. januar 2020